Ξεκίνησε ἡ αἱμοδοσία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.


Σχόλια