Ήταν όλα στημένα με τριτοκλασάτους ηθοποιούς;

Σχόλια