Αναρτήσεις

Αποκάλυψε στην γιαγιά της ότι ο άντρας της την απατούσε. Η συμβουλή της γιαγιάς; Ανεκτίμητη!

Μερικοί, Γέροντα, σκανδαλίζονται από τα πολλά αφιερώματα που έχουν οι θαυματουργές εικόνες της Παναγίας

Κάθε βήμα και μία Γεθσημανή...

Να αγαπήσεις την σιωπή.

Οι καλύτερες στιγμές για προσευχή...

Τελικό κείμενο: Το μυστήριον του γάμου και τα κωλύματα αυτού

Τελικό κείμενο: ''Το Αυτόνομον και ο τρόπος ανακηρύξεως αυτού''

Τελικό κείμενο: Η αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ τῆς Ἁγίας και Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Κρήτη, 2016)