Αναρτήσεις

Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης καὶ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν (π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος)

Ὁ οἰκουμενισμὸς – τά ἀκάθαρτα Πνεύματα καὶ ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης (π. Γκοτσόπουλος Αναστάσιος)

Θα προχωρήσουμε στο ουδετερόθρησκο κράτος...

Αν κάποιος μας ρωτήσει για ποιο λόγο θυμιατίζουμε, ξέρουμε να απαντήσουμε;