Αναρτήσεις

ΔΙΑΛΕΞΗ: ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΡΗΤΗΣ: «Πῶς δ’ αὖθις Ἁγία καί Μεγάλη, ἧν οὔτε…, οὔτε…, οὔτε…;»

Θέλει καρδιά ν’ αγαπάς…

Μην τα παρατάς.

Bαρύς ο σταυρός της δοκιμασίας,

Δύο άγγελοι...

Ένας ώμος να ακουμπήσεις.....

Την λες την ευχή;

Επιδιώκετε την αγάπη.