Αναρτήσεις

Πώς θα προλαβαίνω να μη θυμώνω; Άγιος Παϊσιος

8χρονο μουγκό κοριτσάκι μίλησε μπροστά στην εικόνα της Παναγίας Γοργοϋπηκόου

«Μη κλαίε»(Λουκ. 7,13) Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Σπιτια χωρις εικονες...

ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας ΜΕΡΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Ἡ θεραπεία τοῦ σεληνιαζομένου

«Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη, ἕως πότε ἔσομαι μεθ᾽ ὑμῶν, ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν;» (Ματθ. 17,17)

"Kαί μή συσχηματίζεσθε τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλά μεταμορφοῦσθε τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοός εἰς τό δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τό θέλημα τοῦ θεοῦ, τό ἀγαθόν καί εὐάρεστον καί τέλειον."

Θα κάνεις έκτρωση;

H αξία της βραδινής προσευχής του Αποδείπνου.

Βασικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε για το αντίδωρο

«Ουκ ήλθον καταλύσαι, αλλά πληρώσαι»

«Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται» (Ματθ. 5,18)

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ, 1296-14.11.1356

Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης: Ο ασυμβίβαστος ομολογητής της Εκκλησίας μας

Όσιος Μάξιμος ο Ομολογητής

Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός

Γέρων Σάββας Λαυριώτης 21-7-2017 : εφ' όλης της ύλης & περί Οικουμενισμού

Μυστήριο μεγάλο ο γάμος!