Αναρτήσεις

Nηστεία

Ποιο είναι το νόημα της Καθαράς Δευτέρας και όλης της Αγίας Τεσσαρακοστής

Βιβλιοκρισία της κας Λ. Χατζηφώτη στην έκδοση "Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρώμης καὶ ὁ Ἐπίσκοπός της στὰ Πρακτικὰ καὶ τὶς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων" στο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

Γιατί ασπαζόμαστε το χέρι του Ιερέα!

μυθοπλασία δυτικής προέλευσης...

Ὄχι, στό Ἀντι-Τριώδιο - Εὐδοξία Αὐγουστίνου. - Φιλόλογος - Θεολόγος