Αναρτήσεις

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας ΜΕΡΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Ἡ θεραπεία τοῦ σεληνιαζομένου

«Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη, ἕως πότε ἔσομαι μεθ᾽ ὑμῶν, ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν;» (Ματθ. 17,17)

"Kαί μή συσχηματίζεσθε τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλά μεταμορφοῦσθε τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοός εἰς τό δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τό θέλημα τοῦ θεοῦ, τό ἀγαθόν καί εὐάρεστον καί τέλειον."

Θα κάνεις έκτρωση;

H αξία της βραδινής προσευχής του Αποδείπνου.

Βασικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε για το αντίδωρο

«Ουκ ήλθον καταλύσαι, αλλά πληρώσαι»

«Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται» (Ματθ. 5,18)

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ, 1296-14.11.1356

Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης: Ο ασυμβίβαστος ομολογητής της Εκκλησίας μας

Όσιος Μάξιμος ο Ομολογητής

Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός

Γέρων Σάββας Λαυριώτης 21-7-2017 : εφ' όλης της ύλης & περί Οικουμενισμού

Μυστήριο μεγάλο ο γάμος!

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΝΗΣΤΕΙΑ - Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος

Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης: Να νηστεύετε παιδιά μου δεν τα λένε οι καλόγηροι παιδιά μου, με συγχωρείτε, τα λέει ο Θεός.

Για την εγκράτεια και τη νηστεία - Αββάς Ισαάκ ο Σύρος

Γέροντα, στα πρώτα χρόνια του Χριστιανισμού οι Χριστιανοί έκαναν δημόσια εξομολόγηση. Βοηθάει αυτό;

Ίερά Έξομολόγηση Ερωτήματα καί Απαντήσεις