ΜΗ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΤΕ !!!

ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΣ ; Δεν είσαι Χριστιανός. Είσαι εχθρός το Χριστού. Ποτίζεις με ξύδι και χολή τον Εσταυρωμένο.
ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΣ; Δεν είσαι Έλληνας. Διότι η Ελλάδα ανέκαθεν σεβόταν τα θεία και τιμωρούσε τους βλασφήμους με θάνατο.
ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΣ; Δεν είσαι Άνθρωπος. Διότι και οι άγριοι στη ζούγκλα πέφτουν και προσκυνούν τη θεότητα.
ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΣ; Και από τα ζώα γίνεσαι χειρότερος. Διότι και τα ζώα εκφράζουν ευγνωμοσύνη κι όχι αχαριστία.
ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΣ; Φρικτόν να σας το πω. Και από το Σατανά γίνεσαι χειρότερος. Διότι ο Σατανάς δε βλασφημεί. Τουναντίον ο Σατανάς φρίττει και τρέμει, όταν ακούει το όνομα του Θεού και όταν βλέπει τον Τίμιο Σταυρό.
ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!
Αμαρτάνει όχι μόνο όποιος βλασφημεί, αλλά και όποιος ακούει το βλάσφημο και δε διαμαρτύρεται.