Ξεκίνησε ἡ αἱμοδοσία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.