''Γρηγορείτε, στήκετε εν τη πίστει, ανδρίζεσθε, κραταιούσθε''


Ιωάννης ΣαλογιάννηςΠρώτον. «Γρηγορείτε». Ο Χριστιανός και μάλιστα οι Ιερείς καθώς και οι Επίσκοποι, πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση, προκειμένου να αντιμετωπίζουν τις επιθέσεις του διαβόλου, αλλά και τις επιθέσεις των εχθρών της πίστεως.
Η εγρήγορση στη γλώσσα της Εκκλησίας ονομάζεται συγχρόνως και νήψη, που σημαίνει ανύστακτη πορεία και ετοιμότητα στις προσβολές των εχθρών.

Δεύτερον. Η σταθερότητα της πίστεως, την οποία συνιστά ο Απόστολος, δεν σημαίνει μόνο κατάφαση της αληθείας του Χριστού, αλλά και απόλυτη συνέπεια και πιστότητα στην αλήθεια αυτή.
Πίστη δεν σημαίνει μόνο μία επιφανειακή γνώση, ούτε ακόμη μία θεωρητική κατάρτιση περί τα θεολογικά, αλλά ζωντανή παρουσία του Χριστού μέσα στο χώρο της καρδιάς του καθενός μας.
Πίστη σημαίνει αναγεννημένη εν Χριστώ ζωή σύμφωνα με τις υποδείξεις των θεοφόρων Πατέρων της Εκκλησίας μας.

Τρίτον. Ο Απόστολος Παύλος ζητά από τον αναγεννημένο άνθρωπο να διαθέτει γενναιότητα και ανδρεία.
Αυτές τις δυό αρετές περικλείουν οι λέξεις «ανδρίζεσθε και κραταιούσθε». Πρόκειται για πνευματικά χαρίσματα και δώρα του Αγίου Πνεύματος.
Γιατί, με την ανδρεία και τη γενναιότητα ο άνθρωπος πλησιάζει το Χριστό και κατορθώνει να μείνει στο Χριστό, όταν τόσα θέλγητρα προβάλλει ο κόσμος της αμαρτίας μπροστά του.
Και φθάνει κανείς να αποκτήσει αυτά τα δώρα του Αγίου Πνεύματος, αφού απαλλαγεί από κάθε ίχνος αυτοπεποιθήσεως και εμπιστοσύνης στις δικές του δυνάμεις, αφήνοντας ολόκληρο τον εαυτό του στη δύναμη του Χριστού.

Είμαστε κι εμείς στρατιώτες του Χριστού που δίνουμε μάχες όχι «προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τας αρχάς, προς τας εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν τοις επουρανίοις»
Δεν είμαστε οι συζητητές της πίστεως, αλλά οι αγωνιστές, που κρατάμε ως κόρη οφθαλμού αυτόν το θησαυρό μέσα στο οστράκινο σκεύος, γιατί αν υπάρξει αλλοίωση στην πίστη και στα δόγματα της Εκκλησίας, δεν θα έχουμε και το επιθυμητό αποτέλεσμα, που είναι η θεραπεία μας από τα πάθη, η σωτηρία μας κι η είσοδός μας στη Βασιλεία των Ουρανών.