ΑΝΑΛΑΜΠΗ...

Aναλαμπή χωρίς Χριστό αδέλφια μου φυσικά και δεν βλέπουμε!!!!,για να συντελεσθεί το τέλειο του Θεού σχέδιο πρέπει να είσαι μαζί Του συνεργός στο ΣωτήριόΤου έργο.Αν δουλεύεις αντί του Χριστού,αν τα έργα σου τιμούν Αντίχριστο ,αυτόν βάζεις στο θρόνο της καρδιάς σου...Ημερομηνία ώρα λεπτό ,που θα συντελεσθεί μέσα σου το τέλειο της σωτηρίας σου σχέδιο εσύ και μόνον εσύ γνωρίζεις,ο Θεός Αγάπη ελευθερία εστί,άν εσύ την ελευθερία σου την μετενόμασες ελευθεριότητα ηθών ,ιδού η κρίση σου, ιδού η θεία δίκη ,που μόνος σου έφερες στον εαυτόν σου,το τέλειο του θεού σχέδιο θέλει ευαγγελισμό Αληθείας,ενότητα στο ΄΄Ενα το Πνεύμα ΄Του....Αγαπήσωμεν αλλήλους ινα εν ομονοία ομολογίσωμεν....