Μη συγχέεις τον άνθρωπο με τις αμαρ­τίες ...

- Να μη συγχέεις τον άνθρωπο που είναι εικόνα του Θεού με τις αμαρ­τίες στις οποίες έπεσε· η αμαρτία είναι ένα επεισόδιο. Η πραγματική φύσις του ανθρώπου είναι η εικόνα του Θεού, που πάντοτε παραμένει. 


- { Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης } .-