Τι να κάνω από εδώ και μπρος στην πνευματική μου ζωή;

- Γέροντα πες μου λόγο ωφέλιμο για τον αγώνα μου. Τι να κάνω από εδώ και μπρος στην πνευματική μου ζωή; (ρώτησε ο υποτακτικός τον γέροντα που ήταν ετοιμοθάνατος)
- Παιδί μου, να σου πω να μην ξαναμαρτήσεις, είναι το καλύτερο... Αλλά αμαρτίες κάνουμε. Τουλάχιστον ας προσπαθούμε να μην κάνουμε πολλές...
~από το Γεροντικό~