ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ

Πρόγραμμα  Ιερών  Αγρυπνιών  μηνός  Ιανουαρίου  2016