Περί Αθεϊας λόγος...


...και είπε ο τυφλός "δεν υπάρχει φως...", είπε ο κωφός "δεν υπάρχει μουσική", είπε ο κακός "δεν υπάρχει καλοσύνη", είπε ο ψεύτης "δεν υπάρχει αλήθεια", είπε ο δυστυχής "δεν υπάρχει ευτυχία", είπε άφρων εν τη καρδία αυτού "ουκ έστι Θεός"...