Ἐσὺ μὲ ἔπλασες...

...Ἐσὺ μὲ ἔπλασες,μοῦ δίνεις τὴ χάρη νὰ κοινωνῶ τὸ τίμιο Σῶμα καὶ Αἷμα Σου. Δῶσε μου τὴ δύναμη νὰ μένω πάντα κοντά Σου...
~Ἅγιος Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης~