Πατήρ Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: «Μποροῦν οἱ λαϊκοὶ νὰ ἁγιάζουν τὰ ὕδατα;»Ἐκπομπὴ ἀπὸ τὸν ὀσιολογιώτατο Μοναχὸ πατέρα Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη, ἀφορμᾶται καὶ σχολιάζει τὴν στάση τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου στὶς προκλήσεις τῶν αἱρετικῶν, τὴν Εὐαγγελικὴ περικοπὴ τῶν δέκα λεπρῶν και άλλα τρέχονται θέματα ὅπως ἐὰν μποροῦν οἱ λαϊκοὶ νὰ ἁγιάζουν τὰ ὕδατα…