Η Ε Λ Π Ι Δ Α

- ΄Οσοι έχουν σταθερή ελπίδα προς τον Θεό,πλησιάζουν κοντά Του και φωτίζονται με τη λάμψι του αιωνίου φωτός.
-Ο άνθρωπος που για την αγάπη του Θεού δεν μεριμνά για τον εαυτό του,έχει ελπίδα αληθινή.Πιστεύει ότι μεριμνά γι΄αυτόν ο Θεός.Αν όμως στηρίζη την ελπίδα του στα έργα του και καταφεύγη στον Θεό μόνο όταν συναντά απρόοπτες δυσκολίες,τις οποίες δεν μπορεί να αντιμετωπίση με τις δικές του δυνάμεις,τότε μία τέτοια ελπίδα είναι ματαία και ψεύτικη.΄Οποιος έχει την αληθινή ελπίδα ζητεί μόνο τη βασιλεία του Θεού.΄Οσο για τα απαραίτητα αγαθά της πρόσκαιρης ζωής,είναι σίγουρος πως θα του δοθούν.
- Αν στην καρδιά δεν υπάρχει τέτοια ελπίδα,δεν είναι δυνατόν να υπάρχη και η ειρήνη.Η ελπίδα είναι εκείνη που δίνει χαρά και ειρήνη στην καρδιά.Γι΄αυτή την ελπίδα είπε ο Κύριος : " Δεύτε προς με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι κάγώ αναπαύσω υμάς " (Ματθ.ια΄28 ). Ελπίζετε δηλαδή σ΄εμένα,κι εγώ θα σας ανακουφίσω από τους κόπους και τους φόβους σας .
- {΄Οσιος Σεραφείμ του Σάρωφ } .-