Το μεγαλείο της Θεοτόκου

Το μεγαλείο της Θεοτόκου δεν λέγεται ούτε αναλύεται, γνωρίζεται εμπειρικά, αποκαλυπτικά από το Πνεύμα το Άγιο. Τότε δεν μιλάς. Σιωπάς. Όπως η Παναγία. Εκστατικά ατενίζει το μαγαλείο Της. Τίποτα δεν χωρεί στην παρουσία Της. Ούτε οι αμαρτίες εμποδίζουν.
Όπως το φως στο σκοτάδι, έρχεται Εκείνη και είναι μόνο Εκείνη. Τι δόξα της δόθηκε! Ακροθιγώς απ΄ εδώ ατενίζουμε την αιώνια ουράνια δόξα της όντως Βασίλισσας:
«Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς»


~ π. Ανδρέας Αγαθοκλέους~