Η Ταπείνωση και η Προσευχή...

Μία παράδοση αναφέρει, ότι από τά δάκρυα της μετάνοιας του Δαβίδ φύτρωσαν δύο δένδρα. Μιά θρηνολογούσα ιτιά καί ένας κέδρος, πού οι θρόμβοι του γίνονται λιβάνι. Πράγματι! Από τήν ειλικρινή μετάνοια πηγάζουν δύο αρετές: ή ταπείνωση, πού σάν τήν ιτιά ζαρώνει τό φύλλωμα της προς τά κάτω, καί ή προσευχή, πού σάν λιβάνι του κέδρου στέλνει τό άρωμα της θυμίαμα στό Θεό…