Τό τέρας τοῦ καρναβαλιοῦ καί τά ζύγια του. Π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης