Η προσευχή...




Η προσευχή δεν λέγεται για να την ακούσει ο Θεός και να πει «τι ωραία που τα είπατε».
Όταν λες μια προσευχή, να την νιώθεις. Να μπαίνεις στο νόημα.
Η προσευχή λέγεται για να μας αγγίξει, να μας επηρεάσει, να μας μεταμορφώσει. Να μας αλλοιώσει και να ανοίξει η ψυχή μας στη Χάρη του Θεού και να 'ρθει μέσα μας…

~π. Ανδρέας Κονάνος~