Το Πατριαρχείο της Γεωργίας απέρριψε το κείμενο - π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος

Το Πατριαρχείο της Γεωργίας απέρριψε το κείμενο
«Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν Χριστιανικόν Κόσμον»  της  Ε΄ Πανορθοδόξου Προσυνοδικής Διασκέψεως  
(Σαμπεζύ, 2015)

Το κείμενο «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν Χριστιανικόν Κόσμον» που ενέκρινε η Ε΄ Προσυνοδική Διάσκεψη (Σαμπεζύ 11-17.10.2015) είναι το βασικότερο κείμενο που τίθεται προς συζήτηση και έγκριση στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας (Κρήτη, Πεντηκοστή 2016), διότι άπτεται σοβαρών εκκλησιολογικών ζητημάτων και της ίδιας της αυτοσυνειδησίας μας ως Ορθοδόξων Χριστιανών και μελών της Εκκλησίας του Χριστού. Είναι ήδη γνωστό ότι για πολλά σημεία του κειμένου αυτού έχουν διατυπωθεί σοβαρές ενστάσεις και ανησυχίες για την τυχόν πανορθόδοξη συνοδική έγκρισή του.
Η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου  της Γεωργίας κατά τη συνεδρίαση της 16.2.2016 το απέρριψε συνοδικά στο σύνολό του. Στη δήλωσή του ο Πατριάρχης της Γεωργίας Ηλίας Β΄ ανακοινώνοντας την συνοδική απόφαση δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο... Η Εκκλησία μας θα παραμείνει με το παλαιό ημερολόγιο ... Η Εκκλησίας μας ήταν, είναι και θα είναι ο θεματοφύλακας της Ορθοδοξίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Γεωργίας απορρίπτει το έγγραφο για τον Οικουμενισμό που έχει συνταχθεί για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο.
Η Εκκλησία μας είναι αυτή που έχει σώσει τη χώρα μας και το λαό μας. Στο μέλλον η Εκκλησία μας θα σταθεί ως εγγυητής για την Ορθοδοξία» (βλ. video https://www.youtube.com/watch?v=x7kwe5FQjgU).
Επίσης, το Πατριαρχείο της Γεωργίας απέρριψε και την αναφορά σε μικτούς γάμους του Κειμένου για το μυστήριο του Γάμου.
Η  Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος στην προσεχή συνεδρίασή Της θα ασχοληθεί και Αυτή με το θέμα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου.
π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος
Εφημέριος Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Πατρών