Η αληθινή και άχραντη Μητέρα Του...

«Χάρις σ’ εσένα, Θεοτόκε, οι εξαιτίας των αμαρτιών τους πτωχοί είδαν τον πλούτο της καλοσύνης του Θεού. Ζήτησαν με τις πρεσβείες σου το έλεός Του και σώθηκαν. Η βοήθειά σου, Παναγία, είναι δυνατή και φέρνει σωτηρία. Η προστασία σου είναι ζωντανή. Οι πρεσβείες σου ζωή. Η σκέπη σου παντοτινή. Κανένας δεν μπορεί να γνωρίσει το Θεό, χωρίς εσένα. Κανένας δεν σώζεται χωρίς τις ικεσίες σου. Κανείς δεν ελεείται δωρεάν, χωρίς τη μεσιτεία σου.
Συ έχεις μητρική στο Χριστό επιρροή. Και δεν είναι ποτέ δυνατόν να αστοχήσεις. Γιατί ο Θεός εκπληρώνει πρόθυμα σε όλα και με κάθε τρόπο το θέλημά σου, γιατί είσαι η αληθινή και άχραντη Μητέρα Του. Γι’ αυτό κάθε θλιμμένος εύλογα καταφεύγει σε σένα. Κάθε άρρωστος, σε σένα προσπίπτει. Κάθε πολεμημένος εσένα έχει τείχος, σε σένα καταφεύγει. συ μεταστρέφεις την δίκαιη του Κυρίου οργή και εναντίον μας απειλή, σε ευλογία και συγχώρηση, γιατί αγαπάς με όλη σου την καρδιά τον λαό, που φέρνει το όνομα του Υιού σου».

~αγίου Γερμανού του ομολογητή, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως~