Δημήτριος Τσελεγγίδης. Ομιλία στο Βόλο (22-1-2012).