Μέσα στην θλίψη...

Όταν βρεθείς μέσα σε θλίψη, μην απελπίζεσαι, ούτε να δείχνεις ραθυμία, αλλά τότε προ πάντων ύψωσε το βλέμμα σου προς τα επάνω, επειδή τότε και προσευχές είναι καθαρότερες και η αγάπη του Θεού είναι μεγαλύτερη…
~Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος~