Ι.Μ. ΣΩΤΗΡΟΣ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ