"΄Οσο αξίζει μια ψυχή,δεν αξίζει ο κόσμος όλος ".- Αυτό που χρειάζεται ο άνθρωπος,είναι να στρέψη όλη την φροντίδα του στην πνευματική καθαρότητα,στην εσωτερική ομορφιά και όχι στην εξωτερική. Τα πρωτεία να δοθούν στην ομορφιά της ψυχής,στην πνευματική ομορφιά και όχι στις μάταιες ομορφιές,γιατί και ο Κύριος μας είπε :
"΄Οσο αξίζει μια ψυχή,δεν αξίζει ο κόσμος όλος ".


{ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΊΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ Α΄. } .-