Μια αγκαλιά...«Νοιώθω την Παναγία να με κάνει μια αγκαλιά. Πώς αγκαλιάζεις ένα άτομο; Έτσι... Δεν είδα τίποτα... Μόνο την αγκαλιά ένοιωσα...»

~π. Ευμένιος Σαριδάκης~