Αγνή Παρθένε Δέσποινα...... από τους μοναχούς της Σιμωνόπετρας