Το κομπιούτερ το Θεϊκό...Το ακοίμητο μάτι του Θεού, σαν καθρέπτης μας παρακολουθεί με φοβερή ακρίβεια σε κάθε στιγμή του χρόνου και καταγράφει στο δικό Του κομπιούτερ το Θεϊκό, όλες τις σκέψεις, τα νοήματα και τις κινήσεις της καρδιάς.
Αυτή την αίσθηση της παρουσίας του Θεού, πόσο θα μας ωφελούσε αν τη ζούσαμε, αν την φιλοσοφούσαμε, αν τη νοιώθαμε μέσα στη ψυχή μας. Ο φόβος του Θεού, σαν φως νοητό, θα φώτιζε τα μονοπάτια της ζωής μας, να τα ξεπεράσουμε ακίνδυνα έως να φθάσουμε στη χρυσή πόλη της ΆνωΙερουσαλήμ.

Γι αυτό λοιπόν, παιδιά μου, ενδυθείτε τη πανοπλία του Ιησού και βγείτε στη μάχη με Αρχιστράτηγο τον Κύριο μας και οι Αγγελικές Δυνάμεις, αοράτως θα σας ενισχύουν και θα σας γεμίζουν με θάρρος και ανδρεία…

~ γέροντας Εφραίμ, Αριζόνα ~