Ζωή και ενέργεια από την Αγάπη Του …


Όπως ένα φυτό στρέφεται προς τον ήλιο για να παίρνει ζωή από τις ακτίνες του, έτσι κι εμείς να στρεφόμαστε συνεχώς προς το Θεό, για να παίρνουμε ζωή και ενέργεια από την Αγάπη Του …