Δόξα Σοι, ο Θεός! Δόξα Σοι, ο Θεός! Δόξα Σοι, ο Θεός!


Αν μπορείς ακόμα να το λες, με επίγνωση, τότε κάτι καλό θα γίνει στη ζωή σου σύντομα. Σίγουρα. Μου το ‘πε ένα πουλάκι του Παράδεισου, μια μέρα σκοτεινή που πήγα να λυγίσω…
~ π. Ανδρέας Κονάνος ~