Ρώτησαν τον ασκητή …-Πως σώζεται γέροντα ο άνθρωπος;
Κι εκείνος αφού κατέβασε το κεφάλι απήντησε:

-Βαδίζοντας τον σωστό δρόμο.
-Και ποιος είναι ο σωστός δρόμος;
Βυθίστηκε στη σκέψη. Και σε λίγο τινάζοντας το κατάλευκο κεφάλι του είπε αποφασιστικά. Ο Ανήφορος!

Α : αγάπη
Ν : νόμος
Η : ήθος
Φ : φως
Ο : όρια
Ρ : ρώμη
Ο : ουρανός
Σ : σωτηρία
«Όταν ο Θεός βάζει ένα φορτίο πάνω σου, βάζει τον βραχίονα Του από κάτω σου...»