Η Θεοτόκος

Η Θεοτόκος δεν παρέδωσε στη Γραφή ούτε τις σκέψεις Της, ούτε την αγάπη Της για τον Υιό και Θεό Της, ούτε τις θλίψεις της ψυχής Της κατά την ώρα της σταυρώσεως, γιατί ούτε και τότε θα μπορούσαμε να τα συλλάβουμε…
Η αγάπη Της για τον Θεό ήταν ισχυρότερη και φλογερότερη από την αγάπη των Χερουβείμ και των Σεραφείμ και όλες οι Δυνάμεις των Αγγέλων και Αρχαγγέλων, εκπλήσσονται μ’ Αυτήν…
~Άγιος Σιλουανός~