Και ιερεύς ιδών αυτόν αντιπαρήλθε...

- Γ έ ρ ο ν τ α ,σήμερα ένα γεροντάκι δυσκολευόταν να ανέβη τις σκάλες της εκκλησίας και,ενώ περνούσαν πολλοί από΄κει,κανένας δεν πήγαινε να το βοηθήση.
- " Και ιερεύς ιδών αυτόν αντιπαρήλθε....και λευϊτης ιδών αυτόν αντιπαρήλθεν".
΄Εχουν δίκαιο......Δεν ξέρουν......,δεν άκουσαν ποτέ το Ευαγγέλιο του καλού Σαμαρείτη !.... Τι να πω ; Αγαπάμε τον εαυτό μας,δεν αγαπάμε τους άλλους.Η αγάπη του εαυτού μας νικά την αγάπη προς τον πλησίον μας,γι΄αυτό κινούμαστε έτσι.΄Οποιος όμως αγαπά τον εαυτό του περισσότερο από τους άλλους,δεν ζη σύμφωνα με το πνεύμα του Ευαγγελίου.Και ο Χριστός,αν σκεφτόταν τον Εαυτό Του, θα καθόταν στον Ουρανό΄ δεν θα ερχόταν στην γη να ταλαιπωρηθή,να σταυρωθή, για να μας σώση.
- { ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΊΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ Ε΄. } .-