το έλεός σου, στον δούλο σου...


Όταν σου λέει κάποιος να προσευχηθείς γι' αυτόν, να το κάνεις αμέσως, εκεί που βρίσκεσαι. Θα κάνεις το σταυρό σου και θα λες: ''Κύριε μου ή Παναγία μου, δείξε σε παρακαλώ, το έλεός σου, στο δούλο σου τάδε και δώσε του την υγεία του ή ό,τι άλλο''. Αυτό θα λες, δυό λέξεις και με αγάπη…
~ +Γέροντας Σίμων Αρβανίτης ~