εγώ θα πάω πίσω από τον Χριστό...»

«Αν όλος ο κόσμος βαδίσει προς μια κατεύθυνση, κι ο Χριστός προς την άλλη, εγώ θα πάω πίσω από τον Χριστό...»
~ Fyodor Dostoyevsky ~