Τί πρέπει νά κάνουμε μετά τήν «Μεγάλη καί Ἁγία Σύνοδο». Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης04-06-2016
Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 04-06-2016
(Σύναξη στό Ἀρχονταρίκι στήν Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης)