Η ΟΣΙΑΚΗ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ(1994)!!!