Ο Οικουμενικός πατριάρχης μνημονέυει ως αγιότατο τον Πάπα...