Αδύναμοι...

Αδύναμοι άνθρωποι είμαστε, γεμάτοι σφάλματα και λάθη. Όσο μεγαλύτερα τα εμπόδια τόσο μεγαλύτερες και οι ευλογίες αν έχουμε πίστη! Έστω και λίγη... Αρκεί η λίγη αλλά... αληθινή. Ο Χριστός αναπληρώνει τα υπόλοιπα...