Η Οδός και η Αλήθεια του Χριστού και η "Σύνοδος" της Κρήτης

Συνέντευξη με τον πρωτοπρεσβύτερο Πέτρο Χιρςγια το περιοδικό της Ι. Μ. Σαμταύρο, Μτσκέτα, Γεωργίας.