Επιδιώκετε την αγάπη.

Ζητάτε καθημερινά από το Θεό την αγάπη. Μαζί με την αγάπη έρχεται κι όλο το πλήθος των αγαθών και των αρετών. Αγαπάτε για να αγαπιέστε κι εσείς από τους άλλους. Δώστε στο Θεό όλη σας την καρδιά, ώστε να μένετε στην αγάπη. «Όποιος ζει μέσα στην αγάπη, ζει μέσα στο Θεό κι ο Θεός μέσα σ’ Αυτόν».

~Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως~