ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - ΠΑΠΙΣΜΟΣ, Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης