Κάνουμε αγώνα να μην πάμε στην κόλαση΄λέτε,εκεί να καταλήξουμε ;

- Τόσον καιρό, Γ έ ρ ο ν τ α ,κάνουμε αγώνα να μην πάμε στην κόλαση΄λέτε,εκεί να καταλήξουμε ;
- Αν δεν έχουμε μυαλό,εκεί θα πάμε.Εγώ εύχομαι ή όλοι στον Παράδεισο ή κανένας στην κόλαση....Καλά δεν λέω; Είναι πολύ βαρύ,μετά από όσα έκανε ο Θεός για μας τους ανθρώπους,να πάμε στην κόλαση και να Τον λυπήσουμε.Ο Θεός να φυλάξη,όχι μόνον άνθρωπος,αλλά ούτε πουλί να μην πάη στη κόλαση.
- Ο Καλός Θεός ας μας δώση καλή μετάνοια,για να μας βρη ο θάνατος σε καλή πνευματική κατάσταση και να αποκατασταθούμε στην Ουράνια Βασιλεία Του. Α μ ή ν .