Κλειδώστε την πόρτα...


Βάλτε μέσα στη καρδιά σας τον Χριστό και την Παναγιά μας και κλειδώστε τη πόρτα να μην φύγουν από μέσα...
Ξέρετε ποιό είναι το κλειδί για να κλειδώσετε τη πόρτα; Ο τρόπος ζωής σας! Κολλήστε την ψυχή σας στο Σταυρό και στην Ανάσταση του Χριστού μας...