«Ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί δέν εἴμαστε συντηρητικοί (ψυγεῖο) ἀλλά παραδοσιακοί.

Είπε γέρων:

«Εμείς οι Χριστιανοί δεν είμαστε συντηρητικοί (ψυγείο) αλλά παραδοσιακοί.
Ο κόσμος είναι συντηρητικός.
Η Εκκλησία μεταφέρει ανά τους αιώνες από γενεά σε γενεά τον ζωντανό λόγο Του Θεού.
Ενώ ο κόσμος είναι το ψυγείο που διατηρεί τα χαλασμένα προϊόντα της αμαρτίας.»