Δρ. Μουρούτης: Καρκίνος, σύστημα για το χρήμα όλα.